Vải áo dài họa tiết Mầu Xanh Coban VN4 AD8029

210,000.00

Vải áo dài họa tiết Mầu Xanh Coban VN4 AD8029.

Đặc điểm mầu vui tươi hài hòa hiện đại tươi mát.

Chất liệu rủ tha thướt nhẹ